Ιδιαίτερες ανάγκες σχεδίου

Το στάδιο του σχεδιασμού και μελέτης αποτελεί για μας βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή κατεργασία μετάλλου. 

Στο στάδιο αυτό θα σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε το προϊόν σας σωστά και εύκολα.

Προκοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων

Ολικό ή μερικό σχεδιασμό του προϊόντος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύστημα CAD 

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σχεδίων πελάτη

Κατασκευή προτοτύπου

Έχετε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα ή απαίτηση για κάποιο σχέδιο; Το προσωπικό μας μπορεί να το χειριστεί! Είμαστε σίγουροι για την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε την ιδανική λύση για εσάς. Δίνουμε πάντα έμφαση στις ατομικές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας και είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι στο να αντιμετωπίσουμε και τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

Υποβάλετε το αίτημα σας στην σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας.